Socialt-f%f6retag

Ett socialt företag har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väldokumenterat sätt.

Vi återinvesterar vinsten i den egna verksamheten eller liknande verksamhet.

Vi är fristående från offentlig verksamhet.

Delaktighet

Sociala företag drivs enligt de kooperativa principerna (medlemsägt, medlemsstyrt m.m.). Det vanligaste är att de är organiserade i form av ideella eller ekonomiska föreningar.

För att vara ett socialt företag krävs att det skapar arbete för människor som står utanför den ordinarie arbetsmarkanden, ett starkt deltagarinflytande och empowermentperspektiv i arbetet. Sociala företag har alltså dubbla syften; att utveckla människan samtidigt som man säljer varor och tjänster på marknaden.

Aktuell information om sociala företag finns under länkarna nedan:

www.vast.coompanion.se
www.sofisam.se
www.skoopi.coop/sociala-arbetskooperativ/